Les apostes sindicals del reformisme i el nostre projecte d’articulació del moviment obrer

 

“La suspensió de l’article
34 de la llei de Relacions Laborals ens retrotrau a la situació que teníem fa
quinze anys, empitjorant-la encara més. Pràcticament, el govern autoritza
l’acomiadament, amb escasses limitacions, a les empreses.”

Podria ser una crònica actual de les retallades que està duent a terme el
govern de Zapatero a través de la reforma laboral i la reforma de les pensions,
però no és el cas, sinó que es tracta d’un extracte de l’Assemblea General de
CCOO a Barcelona l’any 1976.

He escollit aquests text no per la coincidència i la semblança – que la té
– que podríem trobar-hi amb un d’actual que descrivís les conseqüències de les
retallades socials, sinó per evidenciar en primer lloc el desenvolupament i
l’esdevenir que ha patit el sindicalisme encarnat en CCOO des de la transició
fins a dia d’avui.

La primera reflexió que ve al cap al llegir un text com aquest és que
alguna cosa – evident – passa amb el sindicalisme, especialment el de CCOO,
quan després de més de tres dècades des de la legalització dels sindicats,
podem argumentar amb exactament els mateixos qualificatius (acomiadament més
barat,  per exemple) el tarannà de les
diferents modificacions del món laboral que s’han promulgat des de llavors per
part dels diferents governs.

Però la raó de ser d’aquest escrit no és fonamentalment parlar del paper
que han tingut durant tots aquests anys els sindicats majoritaris, que a ulls
de molts és molt clar i no hi ha discussió possible, sinó és tractar com els
comunistes afrontem els reptes d’organitzar el moviment obrer i sindical i com
d’altres llencen trets a l’aire amb els ulls embenats, esperem que de forma
innocent i no de forma conscient.

En un recent escrit la cèl·lula Ramon Casanellas del PCC – que com a mínim
han tingut la decència de pronunciar-se públicament al respecte, a diferència
del seu Comitè Cental – diuen el següent:

“Les organitzacions
sindicals suposen la darrera barrera de resistència davant l’ofensiva que
patim, essent les organitzacions més nombroses i millor estructurades de
l’esquerra. La implicació dels sindicalistes és clau en l’articulació d’una
esquerra política a l’alçada dels reptes davant els que ens trobem.”

Segons el meu parer, aquesta afirmació sembla una sincera broma de mal
gust, ja masses vegades repetida per part d’aquesta organització, que després
de l’actual pacte sobre la reforma de les pensions subscrit per part de les
dues centrals sindicals majoritàries amb la patronal i el govern queda com
paper mullat i perd qualsevol validesa en cas que algú seguís creient-ho així.
No es pot afirmar, com fan, que per una banda aquesta reforma de les pensions
és una de les retallades socials i dels drets dels treballadors més importants
de la història moderna del nostre país, i per l’altra, que els sindicats, que
han sigut els firmants i garants del pacte social a la vegada que apagaven
qualsevol mobilització i contestació social, són “la darrera barrera de resistència davant l’ofensiva que patim”, ja
que és d’un incongruència total i no té ni cap ni peus.

Més preocupant sembla encara – no per la postura diferenciada, sinó per
“l’oblit” d’un punt central en tot plegat – la postura del PCE que a través
d’una nota (*) de la seva Secretaria del Món del Treball amb data del 18 de
Gener s’oposa a la reforma de les pensions, tot i que oblida, suposem que
deliberadament, fer qualsevol tipus de menció sobre el paper que han tingut
CCOO i UGT en l’aprovació d’aquesta reforma i atribueix de forma unidireccional
cap a un dels “agents” la responsabilitat de l’aprovació de la reforma,
afirmant coses com “Suma y sigue de las
políticas del Gobierno de Zapatero recortando derechos a los trabajadores / as
de este país. Se confirma su sumisión a los poderes económicos al dejar una vez
más claro que el objetivo de las políticas del Gobierno del PSOE es premiar a
los causantes de la crisis, castigando a los que nada tienen que ver con las
causas que la provocaron.”
. Doncs bé, seguint la línia argumental del PCE
en aquest escrit, crec que no quedaria cap dubte per ments no massa intrèpides
de quina és “la submissió als poders
econòmics”
per part dels sindicats majoritaris de la que es parla a
l’escrit, ja que val per igual a l’hora d’aplicar la reforma la firma del
govern que la dels sindicats: els dos han firmat exactament el mateix document,
així que fer veure en uns la responsabilitat i eludir la dels altres és un
exercici de pur cinisme i insult a la classe treballadora, que és la que patirà
les conseqüències de tot plegat.

He fet aquest petit repàs a diferents postures que han esgrimit els dos
partits comunistes instal·lats en el reformisme que existeixen avui en dia a
l’Estat espanyol per a evidenciar tant com uns i altres, amb diferents formes
de fer-ho pal·les, donen pals de cec en les seves respectives valoracions sobre
la reforma de les pensions – que evidentment han de criticar; el contrari seria
directament un ataca manifest al seus estatuts, que per cert la cúpula de CCOO
no ha tingut cap tipus de problema en passar-se’ls pel forro – atacant la
reforma de forma “contundent” i dient als governs el nom del porc i més i per
altra banda obviant o fins i tot alabant el paper dels sindicats en aquest
procés amb allò de “si no fos per ells seria
pitjor”
.

Suposo, i vull pensar que així és, que no hi ha cap voluntat “malèvola”
darrera d’aquestes organitzacions i que tot plegat és fruit de la dependència
objectiva que han generat al voltant d’aquests sindicats, convertint CCOO en
l’únic refent sindical i comptant entre les seves files amb innumerables
delegats i alliberats, que objectivament no poden criticar la mà que els hi
dóna de menjar. I amb això vull arribar a l’objecte final d’aquest article, que
no és altre que situar l’actual realitat sindical i el perquè d’actuacions com
les dels partits del reformisme, que després de més de 30 nefastos anys de
sindicalisme oficial i majoritari continuen parlant d’aquests sindicats com si
fossin els mateixos d’abans, que realment colpejaven al règim i eren veritables
garants dels drets i les conquestes dels treballadors.

Arribats a aquestes altures de la pel·lícula on els sindicats s’han
convertit en simples empreses de bens i serveis, en simples assessories
jurídiques, sustentats per multimilionàries subvencions per part de les
institucions – amb això s’entén gran part de l’actual posició d’aquests
sindicats – no podem seguir parlant d’aquests sindicats en termes classe com
s’encaparren a fer els “comunistes” del PCC i del PCE, ni podem seguir plantejant,
– com fa temps que pensem des del PCPE i el PCPC – que l’estratègia sindical i
el moviment obrer passen indefectiblement per aquestes sigles sindicals.

“ Concebem l’assemblea de
centre de treball (…) com l’òrgan bàsic de la democràcia sindical”
.

Doncs bé, aquesta concepció que esgrimia CCOO en la seva Assemblea General
de 1976 continua essent per nosaltres una clara veritat, tot i que justament és
ara CCOO qui nega aquest dret en la majoria de centres de treball i imposa la
seva representació sindical i la seva tutela per defensar els drets laborals i gestionar
la negociació col·lectiva.

L’enfortiment del moviment obrer segueix passant per l’organització
d’assemblees de treballadors  als centres
de treball, als barris, als pobles, com a expressió organitzada de la classe,
lluny dels interessos que tenen avui en dia els grans sindicats majoritaris.
Les assemblees de treballadors són la necessària expressió organitzada de la
classe treballadora i a la vegada el germen indispensable i l’expressió del contrapoder
per part de la classe obrera, en una forma d’organització – i futura gestió –
que no és ni podrà ser acceptable pel sistema, que pretén i pretendrà mantenir
a la classe obrera dins les estructures que ell mateix pot generar i assumir,
en el seu dia el sindicalisme vertical i avui en dia el sindicalisme oficial de
CCOO i UGT.

Això no vol ni voldrà dir que els comunistes rebutgen la participació dins
de per exemple CCOO, ja que igual que els comunistes vam participar del
sindicalisme vertical perquè enteníem que tot i l’aparent contradicció que
suposava, era la millor manera en un moment determinat d’arribar als treballadors,
també participem en determinades condicions del sindicalisme de CCOO. La
diferència entre la nostra aposta i la aposta dels partits del reformisme és
que nosaltres no plantegem la participació en els sindicats com una aposta
estratègica, sinó que plantegem la nostra participació sindical en criteris de
combativitat, en funció de la realitat concreta d’un sector i de quina és la
situació i el paper que juguen els diferents sindicats existents en cada
realitat laboral. Per a nosaltres aquesta és la millor manera de garantir la
combativitat sindical en una empresa determinada, sense lligar-nos a nivell
estratègic a unes sigles, ja que avui en dia no existeix cap sigla que puguem
prendre com a vàlida en termes generals.

Per sobre de tot està el compromís amb la classe i la defensa dels seus
interessos, per tant, repeteixo, la nostra participació sindical està
determinada a les condicions concretes en las que se situïn les diferents
referències sindicals en cada cas concret. Però evidentment, no som aliens a
que aquesta dispersió sindical no afavoreix les lluites del moviment obrer i la
seva capacitat de resposta, per això mateix hem d’anar més lluny de la pura i
clàssica estratègia sindical històrica i articular noves formes d’organització
de la classe obrera, que degut a l’actual situació del moviment obrer i
especialment del sindicalisme es converteixen en indispensables.

En aquest sentit el PCPE llança la consigna de la creació dels Comitès per
a la Unitat Obrera, que pretenen trencar l’actual situació d’empresonament del
moviment obrer que patim i crear una alternativa que passi per sobre de la
infinitat de sigles sindicals i que independentment de l’afiliació sindical
dels treballadors, comporti l’organització d’aquests en comitès que serveixin
per a l’organització de les lluites obreres i la defensa dels drets de la
classe, sempre des de la perspectiva perduda per part de la majoria
d’organitzacions sindicals, especialment les dues majoritàries, de la lluita
contra el capitalisme i amb una perspectiva socialista.

Aquesta és l’alternativa que plantegem els comunistes del PCPE i el PCPC, i
que no és tasca meva desenvolupar ja que ja hi ha documents prou extensos al
respecte, però que considero que és d’importància cabdal estudiar i
desenvolupar per fer avançar el moviment obrer i treure’l de l’actual situació,
que degut a la seva manca de capacitat de resposta ens està comportant a la
classe obrera el retorn a unes condicions d’explotació pròpies de l’edat
medieval.

(*) http://pce.es/secretarias/secmundodeltrabajo/pl.php?id=4413

Comentaris tancats a Les apostes sindicals del reformisme i el nostre projecte d’articulació del moviment obrer

Sobre la participación de los comunistas en las próximas elecciones al Parlament de Catalunya

“Nadie puede solicitar el cargo de partido de vanguardia como un
diploma oficial dado por la universidad. Ser partido de vanguardia es
estar al frente de la clase obrera en la lucha por la toma del poder,
saber guiarla a su captura, conducirla por los atajos, incluso.”

Con estas palabras se expresaba el Che en su libro “Guerra de Guerrillas: un método”,
y en esta tarea estamos los comunistas del Partit Comunista del Poble
de Catalunya y los CJC/Joves Comunistes del Poble Català, organizando
diariamente a la clase obrera, a los jóvenes y los estudiantes en la
lucha contra el capitalismo y por el socialismo y el comunismo. Por eso,
lejos de veleidades y de sueños oportunistas, los comunistas no tenemos
absolutamente ningún tipo de confianza en las estructuras
institucionales del sistema capitalista. Entendemos que estas
estructuras solo tiene una razón de ser: la perpetuación del sistema de
dominación capitalista y de la explotación y represión organizada de la
burguesía sobre la clase obrera. Cualquier otro modo de entender la
esencia o la razón de ser de las instituciones del estado capitalista,
nos postergará inevitablemente durante aún más tiempo por la senda de la
derrota del movimiento obrero y de su proyecto político, y por otro
lado se estarán apuntalando una vez más los cimientos ideológicos de los
que goza el sistema para legitimar su formación histórica, en esta
ocasión en forma de “democracia parlamentaria”.

Es de vital
importancia desenmascarar el verdadero rostro del sistema capitalista y
de su actual formación histórica, y con éste fin los comunistas del PCPC
vamos a estar una vez más dando la batalla en las calles, esta vez con
motivo de las Elecciones al Parlament de Catalunya. No hay que dejarse
llevar por el frenesí electoral, ni por los cantos de sirena que nos
lanza el capital durante el período electoral. No es el momento de las
grandes alianzas para la galería: las alianzas políticas surgen durante
el día a día, en la calle, en el fragor de la batalla, y no podemos
correr desesperadamente a la búsqueda de una preciosa para la galería
pero huérfana y ficticia unidad programática de las opciones
teóricamente revolucionarias cada vez que nos acercamos a la cursa
electoral. Con éste tipo de estrategia sólo estamos haciendo un flaco
favor y legitimando el sistema capitalista, ya que estamos “bendiciendo”
los maduros frutos que nos aportará la presencia institucional. ¿Acaso
no gozaron en años mozos el Partido Comunista Francés o el Partido
Comunista Italiano de amplia representación institucional y
parlamentaria? Hoy todos podemos comprobar la tragedia de estos dos
partidos, el uno en la más pura miseria ideológica y organizativa, y el
otro directamente enterrado en el foso de la historia. El desarrollo y
la historia del Movimiento Comunista Internacional y del movimiento
obrero nos ha demostrado que la práctica parlamentaria no es de por sí
ni negativa ni positiva; de si se convierte en una u otra dependerá, en
primer lugar, de la solidez ideológica de la que goce el proyecto
político, y en segundo lugar de las condiciones objetivas en las que se
tendrá que desarrollar o no la lucha institucional, pero siempre
recordando que no deja de ser justamente esto: ¡Una Lucha más!

Así
que por nuestra parte, como inteligentes que siempre hemos sido los
comunistas, vamos a aprovechar las mejores condiciones que nos brinda el
sistema al maquillar su verdadero rostro, aun que solo sea por unas
jornadas,  para desarrollar en estas fechas nuestra lucha contra el
capitalismo, para llevar nuestro programa político a las calles para que
sea conocido por la inmensa mayoría de la clase obrera y la juventud.
Porque para nosotros, éste período electoral no puede servirnos en estos
momentos de crisis galopante, para desarrollar experimentos de
laboratorio dentro de la izquierda, que por otro lado, ya se han
demostrado inútiles si no cuentan con una sólida base en la lucha, en el
debate y en el acercamiento ideológico. Es el momento de organizar a la
clase, a la juventud y que estas jornadas de lucha sean una nueva
jornada de lucha como lo fue la Huelga General del 29-S, dónde amplios
sectores de jóvenes y trabajadores se templaron por primera vez en la
lucha abierta contra el capital, desbordando las mismas previsiones de
las cúpulas sindicales, así como superando sus mecanismos burocráticos
para amansar las protestas.

Después de todo lo
expresado, sólo nos queda prometer batalla en estas próximas jornadas,
llevando la lucha contra las medidas y recortes que está sufriendo
trágicamente la clase obrera y la juventud a todos los rincones de éste
país. Que ningún trabajador y estudiante no pueda decir que no conoce la
verdadera esencia de la crisis que nos golpea, y saber que solo la
lucha por el derrocamiento del sistema capitalista y por la construcción
del socialismo nos salvará de la barbarie a la que inevitablemente nos
estamos precipitando.

¡La crisis capitalista que la paguen los ricos!

¡Viva el Marxismo-Leninismo!

 

Carles Masip

Responsable Político de los CJC/Joves Comunistes del Poble Català

Comentaris tancats a Sobre la participación de los comunistas en las próximas elecciones al Parlament de Catalunya

Dilluns surrealista

Publicat al diari digital "Sa Meua

 

Ahir dilluns 2 de juny
vaig tenir el plaer d’uns dels dies amb major grau de surrealisme en
l’actualitat d’aquest país.

 

Increïble! Fins i
tot en contra de la pròpia opinió de la fiscalia,
l’heroi de la lluita antiterrorista i magistrat del l’Audiència
Nacional, -sí, allò que abans li deien “Tribunal de
Orden Público” durant el franquisme i que mai va ser abolit
pels crims amb què carrega- senyor Grande-Marlaska, ha dictat
l’ordre de retirar la placa i el monòlit d’una plaça
d’Hernani dedicada a José Aristimuño, militant d’ETA
mort durant un tiroteig amb la policia al 1981.

 

Després de 30 anys
s’han decidit per fi a ordenar la retirada de la simbologia que fa
apologia de la violència i el genocidi, cosa impensable en un
estat “democràtic” com el nostre. La qüestió
radica en que hi ha hagut una petita disfunció dislèxica.

 

Pel senyor
Grande-Marlaska, que els carrers de molts poble i ciutats de l’Estat
espanyol encara estiguin farcits de simbologia com “el yugo y las
flechas” o el pollastre franquista, o hi hagi innumerables carrers
amb noms propis com Francisco Franco, Primo de Rivera, Alzamiento,
Milicias Nacionales, División Azul, etc, no ho considera com
“una validación del uso de la violencia para la consecución
de fines supuestamente políticos" com ha argumentat per
dictar aquesta ordre de retirada.

 

Potser per ell mantenir
aquests noms no implica "una humillación constante en el
sentimiento legítimo de las víctimas y de cualquier
ciudadano con sólidos principios democráticos" com
argumentava durant el dia d’ahir.

 

I ara l’altre component
increíble del noticiari del dia: Minut de silenci a
Euskadi per l’atemptat d’ETA contra “Amenábar”.

 

I jo em preguntava, qui
serà aquest tal “Amenábar”? Un regidor socialista, un
Guàrdia Civil, un empresari basc? Doncs no senyor, és
l’empresa concessionària de la construcció de l’AVE
al País Basc. Meravellós! L’estat per fi, en acte de
conseqüència, ha posat les coses al nivell que considera
que pertoquen, és a dir, el capital a l’altura de les
persones, posant al mateix nivell les víctimes mortals amb les
pèrdues del capital privat. Però això no és
del tot cert, seria així si tots els dies veiéssim els
nostres polítics concentrant-se i fent minuts de silenci per
la mort de treballadors en accidents laboral, per l’assassinat de
joves a mans de les bandes feixistes, per la violència
patriarcal i una infinitat d’injustícies que toleren i no
pensen condemnar.

Comentaris tancats a Dilluns surrealista

La societat civil catalana com a eina d’engany al poble

Publicat al diari digital "Sa Meua

 

Quan la burgesia d’aquest
país -és a dir les diferents fraccions organitzades
d’aquesta- independentment de la posició concreta que
sustenten dins del joc del parlamentarisme burgès, i per tant,
de l’ostentació o no del poder polític, fan una crida a
la "societat civil catalana" per manifestar-se amb caràcter
unitari, i aquesta tragèdia es produeix immediatament sense
dilacions i per art de màgia, podria fer despertar de les
seves tombes els grans somiador de la pàtria catalana i les
velles esperances de la unitat nacional. Res més enllà
de la realitat, o no? I parlo, evidentment, de l’opereta burgesa de
la manifestació de l’1 de desembre de 2007.

El concepte de la
societat civil, aquest bell concepte pel qual es justifica i
s’aconsegueix la unitat dels contraris, la "santa unió"
i l’anhelada convergència pel bé d’allò
irrenunciable per a tota la societat, es per una banda, la repetició
històrica del model de la classe dominant d’arrossegar les
classes subalternes -evidentment sense consciència com a tal-,
al carrer, és a dir, a la lluita política sota
l’esperança d’un suposat avanç del model social; i com
a tota superació d’un model social, l’exercici i establiment
d’una major cota de llibertat.

Aquest concepte és
la negació de la realitat social, de la mateixa lluita de
classes. Dins del sac hi entra tothom: amb la nova "catalogació
social" s’aconsegueix l’objectiu desitjat, extreure els
interessos concrets de les diferents realitats socials. Això
és, les diferents classes, que irremeiablement, i en funció
de la seva naturalesa, estan en tensió i lluita constant, pel
seu caràcter antagònic entre sí, i se’ls
presenta un nou marc, en què la lluita pel nou model portarà
la riquesa i superació a totes les parts.

El concepte de societat
civil evidentment no és nou, es una fase superior,
interessada, del concepte de ciutadania, concepte rector pel qual,
tots els membre de la societat, indiferentment de la classe social a
què pertanyen, deleguen el poder polític a una fracció
de la burgesia a través del model representatiu parlamentari
de la democràcia burgesa. Sota aquest i qualsevol nou terme
només hi ha una nova enganyifa, la intenció per part
del sistema d’aconseguir sostreure a les diferents classes dominades
els seus interessos com a tal, i intentar presentar un seguit de
"nous interessos", identificats com a "comuns" al
conjunt de la societat.

Aquesta estratègia
no es així per art de màgia, és la necessitat
funcional del sistema d’arrossegar les classes dominades a la lluita
política pels interessos de les classes que exerceixen la
dominació -presentant el propis interessos com a interessos
comuns-, anul·lant el paper que juguen dins del sistema de
producció-distribució. Aquest es dota, històricament,
d’una forma estatal concreta, avui la democràcia burgesa,
paradigma de la llibertat i la igualtat.

Evidentment, i amb la
necessitat d’aquest marc com a condició de sortida, encara que
no com a única condició per a la consecució de
l’objectiu, es pot donar l’actual situació, on la gran
burgesia catalana, en la seva necessitat intrínseca
d’augmentar els seus beneficis a tots els nivells, aixeca la bandera,
perquè elements social tan dispersos com antagònics,
com ara governs, sindicats de treballadors, periodistes, funcionaris,
advocats, i desenes d’organitzacions, de dretes, d’esquerres i
suposadament revolucionàries es posin darrere les seves files
per manifestar-se.

Comentaris tancats a La societat civil catalana com a eina d’engany al poble

Entrevista a Milan Krajca, Presidente de la KSM

¿Quiénes sois la KSM?

La KSM es la Unión de la Juventud Comunista de la República Checa, somos una organización juvenil comunista, revolucionaria, marxista-leninista, que lucha contra los ataques que son proyectados en nuestro país desde la restauración del capitalismo, contra la ofensiva imperialista a nuestro país, y junto con el Partido Comunista de Bohemia y Moravia (KSCM) luchamos por el cambio en nuestro país del sistema capitalista al sistema socialista.

¿Qué relación existe entre la KSM y el Partido Comunista de Bohemia y Moravia (KSCM)?

La KSM es la juventud del KSCM.

Es importante decir que el Partido Comunista es un partido grande y fuerte en nuestro país, es la tercera fuerza política, con aproximadamente 80 mil militantes y con el 15% de votos en las elecciones. Nosotros la KSM, ayudamos en el desarrollo y la construcción del partido y luchamos conjuntamente.

¿Cómo se ha desarrollado el intento de ilegalización de la KSM por parte del gobierno checo?

Durante toda la historia reciente, en los años 90, la KSM ha tenido muchos problemas con las diferentes fuerzas anticomunistas y con las instituciones del estado capitalista, pero en los últimos años la situación ha cambiado porque este es el primer ataque oficial por parte del gobierno contra el movimiento comunista.

El ministerio del interior, en octubre de 2006 ilegalizó nuestra organización juvenil, la razón oficial de esta ilegalización era que la KSM, en su programa político, incluye la  lucha por el socialismo y por la trasformación de la propiedad privada a la propiedad colectiva de los medios de producción.

El ministerio del interior argumenta que esta transformación de la propiedad de los medios de producción va contra las leyes de la República Checa, cuando sin embargo en la República Checa no existe ninguna ley que hable de tal ilegalidad.

Nosotros entendemos que esta argumentación, es sólo la argumentación oficial, que no es la motivación real de la ilegalización. En nuestra opinión y en opinión de las fuerzas democráticas y progresistas de nuestro país y del resto del mundo, la verdadera motivación de la ilegalización de la KSM es una campaña anticomunista, con motivaciones políticas, realizada por el gobierno del estado capitalista, que pretenden atacar el movimiento comunista y especialmente al Partido Comunista.

Nosotros vemos como esta ilegalización tiene una conexión clara con la campaña anticomunista que se está realizando desde la Unión Europea, lo demuestran por ejemplo las diferentes resoluciones en el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo; también está el caso de la persecución de nuestros camaradas húngaros del Partido Comunista de los Trabajadores de Hungría, quienes pueden ir 2 años a la cárcel únicamente por su militancia política.

La KSM no ha sido la única víctima de la propaganda anticomunista, sino también el Partido, ¿verdad?

En nuestra opinión, el ataque contra la KSM es primeramente un ataque contra el Partido, porque como dije, el partido es una de la fuerza principales de nuestro país y se opone a las negativas consecuencias para el país como son los ataques contra la clase obrera, los recortes sociales y la violación de los derechos democráticos.

También se genera esta situación por la posición del partido contra la política pro imperialista del gobierno; contra la participación de la República Checa en guerras imperialistas como Afganistán, Irak o ahora la reciente campaña imperialista de la Unión Europea en el Chad. Por todo esto ellos atacan al Partido Comunista.

Esta campaña tiene diferentes niveles, uno es el revisionismo histórico, que pretende cambiar la historia, utilizando el sistema público de educación contra nosotros; otro es la utilización de los medios de comunicación para destruir la memoria del pueblo, desde la experiencia de los años del socialismo a la lucha antifascista en nuestro país. También utilizan el frente cultural, por ejemplo, realizan conciertos bajo el título ¡abajo el Partido Comunista!, con participación de estrellas de la música checa en ellos.

También  es importante mencionar la campaña legislativa que ahora hay en el parlamento, una propuesta de ley que va a ilegalizar todas las organizaciones, partidos o asociaciones que utilizan en su nombre el término comunista. Esta ley también ilegaliza los símbolos del movimiento comunista y equipara al comunismo y el movimiento comunista al mismo nivel que el nazi-fascismo y sus crímenes, todos estos hechos, acelerados por la política anticomunista europea crean una situación muy compleja. Nosotros alertamos sobre el peligro de la fascistización de la República Checa y llamamos a la unidad de acción de las fuerzas democráticas, por la defensa de los derechos y libertades básicas.

¿Qué líneas de trabajo y métodos organizativos estáis siguiendo en la KSM para hacer frente a la posible ilegalización?

Nosotros estamos preparándonos para ello, por ejemplo ahora continuamos nuestra lucha como una organización semi-ilegal, a veces utilizamos las siglas y las banderas de la KSM, lógicamente con muchos problemas con las instituciones y la policía, pero si no es posible trabajar como KSM utilizamos otras estructuras, como asociaciones o como partido, sin embargo continuamos en nuestra lucha y continuaremos también en cualquier condición.

Ahora la actividad más importante de la KSM desde los años 90 es una campaña contra la instalación de una base militar de los Estados Unidos, esta campaña lucha contra la intención de los EEUU de instalar en nuestro país y otros países un escudo antimisiles y contra la política del gobierno de apoyo a los EEUU.

Es importante explicar que en la República Checa el 70% de la opinión pública está fuertemente en contra de esta instalación y la posición del gobierno.

Nosotros, la KSM, fuimos la primera organización que organizó una campaña en contra. Hicimos marchas, debates, tanto como KSM como con demás organizaciones y la petición contra la base militar que organizamos, una organización ahora ilegalizada, ha conseguido alrededor de 150 mil firmas de los ciudadanos. Estas firmas son una victoria en la historia del movimiento comunista, esta petición tiene más firmas que cualquier otra petición anterior de cualquier partido.

Todo esto lo organiza la KSM como organización ilegal y es muy importante porque durante la campaña antiimperialista contra la base demostramos que la ilegalización de nuestra organización no tiene éxito, que continuamos con nuestra lucha y trabajamos junto al pueblo con cada vez más reputación como organización juvenil comunista.

A raíz de la campaña contra la instalación de una base militar norteamericano, ¿podrías decirnos en qué otras campañas estáis trabajando tanto la KSM como el KSCM?

La campaña más importante ahora es la lucha contra la base militar de los EEUU, una lucha antiimperialista, pero también trabajamos en otras campañas como por ejemplo una campaña por los derechos democráticos y contra el anticomunismo y por el estatuto legal de nuestra organización, esta campaña lógicamente es consecuencia de la ilegalización, pero también porque consideramos que es necesario luchar diariamente contra el anticomunismo, contra el revisionismo histórico, contra la lucha ideológica y práctica de las fuerza de derecha y socialdemócratas contra el movimiento comunista y progresista.

Otra línea de actividad, es la lucha contra los ataques sociales del gobierno contra el pueblo. Ahora mismo la juventud comunista trabajamos en el movimiento estudiantil contra un importante proyecto de destrucción del sistema gratuito de educación. El gobierno pretende cambiar la ley actual.

Tenemos todavía una ley de la época socialista, dónde oficialmente dice que los estudios en las universidades públicas son gratuitos…

¿Son completamente gratuitos los estudios superiores?

No, no, eso es en el papel, en las universidades ya hay muchos estudiantes que tienen que pagar mucho dinero, pero oficialmente aún no hay que pagar por ellos, solamente por cuestiones burocráticas, papeleo, libros, pero no para los estudios en sí, pero ahora el gobierno quiere cambiar esta ley.

Otra línea en nuestra lucha es la campaña de solidaridad internacional. Para nosotros como juventud comunista, como organización internacionalista, tenemos que conectar nuestra lucha con las luchas de los pueblos, la clase obrera mundial, los camaradas comunistas de todos los países del mundo y por eso es muy importante nuestra campaña sobre Cuba Socialista, por la defensa de la revolución cubana y contra los ataques del gobierno checo que siempre apoya a los EEUU en la guerra contra Cuba. Nosotros organizamos la solidaridad con Cuba con protestas por la posición del gobierno checo, del de EEUU, contra el bloqueo criminal y por la liberación de los 5 patriotas, camaradas cubanos que están en las cárceles de los EEUU por su lucha contra el terrorismo.

También organizamos una campaña informativa sobre Cuba, para informar a jóvenes y gentes de nuestro país sobre la situación en la isla, lo consideramos importante porque durante la campaña podemos utilizar el caso de Cuba como demostración de que puede existir en estos tiempos una alternativa al sistema capitalista de opresión, de explotación y contra las guerras imperialistas, y esta alternativa es el sistema socialista.

No es sólo Cuba, también organizamos eventos sobre los procesos en otros países de América Latina como la República Bolivariana de Venezuela, Bolivia, Ecuador o Nicaragua, porque consideramos que todos los procesos en América Latina son muy importantes para la experiencia de los comunistas y de las fuerzas revolucionarias en Europa. Tenemos que ayudar a nuestros camaradas en estos países, a los partidos comunistas, pero también a sus pueblos en la construcción de una sociedad alternativa, progresista, contra los ataques del imperialismo.

La KSM participa en la Federación Mundial de la Juventud Democrática, ¿Qué relaciones tenéis con otras organizaciones comunistas y progresistas, sobretodo de Europa?

Como parte del movimiento mundial de jóvenes comunistas, trabajamos en la construcción de relaciones entre las organizaciones de diferentes países y en la coordinación de nuestras luchas.

Somos miembros de la FMJD y consideramos importante esta estructura a nivel mundial, juvenil, antiimperialista, democrática y antifascista, y por ello participamos de su construcción y lucha.

También es muy importante para nosotros desarrollar el movimiento comunista juvenil, por ejemplo, con conferencias o encuentros de juventudes comunistas, como el último que celebramos en Estambul invitados por los camaradas de la juventud del partido Comunista de Turquía, este tipo de encuentros son muy importantes para construir el movimiento comunista europeo, marxista-leninista, revolucionario, en su lucha por la juventud y la clase obrera.

Otra forma de nuestras relaciones internacionales son las relaciones bilaterales, tenemos relaciones con diferentes organizaciones comunistas, socialista, revolucionarias e antiimperialistas de todas partes del mundo, por ejemplo en España con los CJC que participan con nosotros en las luchas internacionales.

¿Qué posición tenéis respecto a la construcción del Partido de la Izquierda Europea por parte de diferentes partidos y organizaciones?

Mi postura personal al respecto es que a día de hoy podemos ver en Europa que las estructuras gubernamentales capitalistas de la Unión Europea utilizan diferentes formas para paralizar el ascenso del movimiento comunista.

Nosotros consideramos la Unión Europea como un bloque imperialista y luchamos contra ella, lo que ahora ocurre es que por iniciativa de la Comisión Europea se han activado diferentes partidos a nivel europeo, entre otros el Partido de la Izquierda Europea que celebró su congreso en Praga, en la República Checa, por invitación de un partido miembro, un partido pequeño, socialdemócrata.

Mi posición es que la respuesta del movimiento comunista a la iniciativa del PIE, como un partido que tiene raíces históricas en el eurocomunismo, en diferentes formas de reformismo y de la socialdemocracia, tiene que ser la continuación de construir la unidad entre los Partidos Comunistas de Europa, sin ninguna ilusión en la Unión Europea, sin ninguna ilusión en las fuerzas socialdemócratas y sin ninguna ilusión en el PIE.

Creo que nosotros como comunistas en la Unión Europea, debemos, principalmente luchar contra ella, contra sus ataques a las experiencias de la URSS y otros países socialistas y luchar contra la dominación de la ideológica y práctica socialdemócrata

Ya para terminar, ¿qué opinión te merecen el PCPE y los CJC?
¿Cómo valoras hasta el momento la experiencia de esta gira por España?

La gira de solidaridad que se ha celebrado por la invitación de los CJC y el PCPE es una ocasión muy importante para conocer más profundamente la situación de la lucha en el Estado Español y la situación del movimiento comunista, particularmente la situación de construcción del PCPE y su juventud, los CJC.

Quiero decir que esta experiencia es muy importante para nosotros, para fortalecer las relaciones entre el partido y la juventud comunista de la República Checa con el PCPE y los CJC.

Muchas gracias camarada.

[@more@]

Comentaris tancats a Entrevista a Milan Krajca, Presidente de la KSM

¡Defender Stalin es defender el Marxismo-Leninismo!

Como consecuencia de la inevitable sobrecarga de trabajo que se deriva del análisis de la realidad política concreta y la praxis política cotidiana que desarrollamos como comunistas, dejamos muchas veces de lado la importancia de un análisis retrospectivo del marxismo, de sus experiencias prácticas y sobretodo del porque del fracaso y derrumbe de todos los países y en especial de la Unión Soviética, que se desarrollaban en un marco de relaciones socialistas.

 

El derrumbe de la Unión Soviética fue, para muchos la confirmación de unos hechos que ya venían marcados por una deriva política e ideológica de la dirección política del estado soviético: el PCUS. Para otros fue el momento perfecto para sacarse la máscara de falsos comunistas y volver al lugar que les correspondía, el PSOE, PCE o demás entes burgueses para entrar en el juego del reformismo político dentro del marco de relaciones del capitalismo español.

Por desgracia, otros tantos creyeron los infames y viriles discursos proclamando el fin de la historia, el fracaso del socialismo, etc. Y volvieron desengañados a sus casas.

 

Si pretendemos levantar de la ruinas del muro de Berlín el proyecto del socialismo y el comunismo y en consecuencia su partido: el Partido Comunista, el cual está destinado a llevar a término la revolución socialista; tenemos que trazarnos como un objetivo transcendental el análisis de las causa políticas e ideológicas de la deriva del PCUS que llevaron a la degeneración política del movimiento comunista internacional y la posterior desaparición de la URSS. No podemos conformarnos con girar la cabeza adelante y pasar por encima de nuestras ruinas sin ningún estupor, o menospreciar el valor de este análisis como un comportamiento “intelectualista” que nos aleja de la lucha política diaria.

 

Hemos de situar claramente como punto de partida de la deriva político-ideológica del PCR(b) y el posterior cisma que se produce en el movimiento comunista internacional, el repentino y descarado ataque que sufre la figura de Stalin por parte de Kruschev.

Sólo este ataque personal, sienta los precedentes para toda una posterior argumentación que permitirá desmoronar todos los cimientos políticos e ideológicos con los que contaba el estado soviético y su dirección política: el PCR(b).

 

Marx siempre ha podido ser desacreditado y atacado, pero para hacerlo se necesitan dos cualidades: capacidad intelectual para intentarlo o sinvergüenza para generar mentiras tanto políticas como personales sobre este. De todas maneras, la ausencia de un período en que este fuera el “conductor” de los destinos de millones de seres humanos, imposibilita la creación de falsedades y mentiras sobre el paradero de estos.

Por su parte Lenin, si que se erige en dirigente de un partido y un estado, por lo cual ya sienta las premisas para achacarle todo tipo de asesinatos, purgas, matanzas y mil y un crímenes abominables que zarandearían los cimientos de cualquier mente humanizada. Todos estos crímenes abominables ya se le achacaron y se le continuarán achacando, pero las condiciones de la lucha, la firme consciencia del partido, de sus miembros, del pueblo soviético y especialmente la continuidad de lo que representaba el ideal y proyecto político de este después de su muerte, no generan las condiciones, primeramente internas y posteriormente exteriores para a través del falseamiento y las calumnias personales pueda pasarse al segundo asalto del combate que consiste en socavar la firmeza del proyecto político e ideológico que este representaba.

Pero en el caso de Stalin, los ideólogos y propagandistas del capitalismo encontraron la metodología perfecta para destruirlo.

Sólo calía achacar toda la culpabilidad de las desgracias de un largo período del pueblo soviético a su máximo dirigente, fueran éstas verdad o no; sino se falsificaban, inventaban… para eso no hay problema, el capitalismo tiene infinidad de novelistas a sueldo. Pero esto no hubiera sido suficiente por sí sólo, esta vez encontraron en un personajillo ucraniano la ayuda perfecta para conseguirlo. Fue la misma dirigencia del partido y el estado soviético quien generó toda una serie de mentiras y calumnias que sirvieron en bandeja a los estados occidentales para que difundieran con su beneplácito para minar la figura de Stalin, y sólo así y a través de la calumnia personal, llevar a puerto el proceso de desmantelamiento del partido y el estado.

 

Evidentemente la práctica política de Stalin no estaba exenta de errores, y esto mismo lo confirma el hecho de que elementos oportunistas pudieran tomar el poder dentro del partido después de su muerte, cosa que sea dicha de paso, atestigua la existencia de la lucha de clases dentro del socialismo, no como posteriormente se nos quiso vender.

 

Sólo después de la campaña anti-estalinista, después de las mentiras y de la creación de un estado de sugestión entre el pueblo soviético en particular y los comunistas de todo el mundo en general, se empezará el proceso de desestalinización, nombre con el cual llamarán toda la construcción teórica necesaria para llevar a cabo la implantación de medidas que sucumban los fundamentos políticos e ideológicos del partido y estado soviético hasta el momento.

 

No nos engañemos, los principios y la consecuente praxis política de Stalin constituyeron un avance inmenso para el movimiento comunista y en especial para el pueblo soviético. Hablar de industrialización, de colectivización en el campo, de la aniquilación del nazi-fascismo, es hablar de la acertada política de Stalin en todos los campos, porque sin un partido fuerte, guiado en los principios políticos del marxismo-leninismo y bajo una correcta dirección, todos estos logros no hubieran sido posibles y el pueblo soviético hubiera sucumbido a si mismo o a los ataques exteriores.

 

Por eso hemos de retrotraernos al pasado y a través del análisis científico, del materialismo histórico, sacar las conclusiones oportunas que nos permitan avanzar en el desarrollo de la tarea actual, que es desarrollar el partido, descartando así los nocivos errores que llevaron a la bancarrota la creación de varias generaciones de obreros.

Para ello no podemos dejar que la ideología burguesa permeabilice nuestros análisis, tenemos que tener una posición objetiva y de clase, contextualizando en cada momento el desarrollo histórico, cogiendo los elementos objetivos y subjetivos en el marco del desarrollo de la lucha de clases a escala nacional e internacional de un período histórico concreto, liberándonos de las miles de calumnias personales, políticas, históricas y de todo tipo sobre la figura de Stalin que no pretenden nada más que desviar el desarrollo real de los acontecimientos, que niegan el papel dialéctico de la historia y la limitan a la voluntad de un solo individuo y que en la mayoría de los casos, son fácilmente refutables, aún que no dispongamos de los mismo medios que ellos. Y como elemento importante, no caer en el error de pensar que los valores de la clase obrera son los mismos que los de la burguesía, no caer en su falso humanitarismo. Y finalmente  recordar, que si alguien tiene las manos manchadas de sangre, a ellos les faltan manos.

[@more@]

1 comentari

A noventa años de Octubre de 1917

Publicado en el Nº 1 de "Estrella Roxa" – Órgano de Expresión de los CJC/CMC de Asturies (Zona Centro)


    Este año recordamos el 90 aniversario de la primera revolución socialista de la historia, un acontecimiento que estremeció al mundo y que cambió bruscamente el desarrollo de la historia sentando un precedente inigualable para todos los trabajadores del mundo entero. 

    Octubre de 1917 significo por primera vez en la historia la toma del poder por parte de la clase obrera en un estado, la abolición de la explotación del hombre por el hombre, el final de la servidumbre a los intereses del capital y sus secuaces y la primera oportunidad por parte del pueblo desposeído de decidir libremente su desarrollo y futuro. 

    El Partido Bolchevique con Lenin a la cabeza, erigido como vanguardia de los trabajadores rusos junto con los campesinos y soldados, dio una lección al mundo entero demostrando que el sueño era posible, que el cielo podía ser tomado por asalto, que el pueblo aplastado y humillado durante siglos podía liberarse de las cadenas que le ataban, que se podía destruir el orden establecido y construir un hombre y una sociedad nueva bajo la igualdad y la solidaridad. 

    De esos acontecimientos hace ya 90 años y de aquel sueño parece quedar muy poco. Desaparecida la Unión Soviética y todo el campo socialista, sumidos los Partidos Comunistas y de izquierda en la traición más absoluta, haciendo el juego y trabajando de cojín al capitalismo salvaje. La necesidad de volver atrás en la historia y recordar aquel glorioso acontecimiento se hace hoy más que nunca imprescindible. 

    No hemos de recordar la Gran Revolución Socialista de Octubre desde una óptica sentimental, hemos de tomarla como un brillante ejemplo histórico de la tarea de los comunistas, y sus aspiraciones, hemos de tomar las enseñanzas de Lenin, Stalin y del Partido Bolchevique, aprender de sus aciertos y sus errores, y continuar con el ejemplo y la lucha en nuestros días. 

    Ahora más que nunca hemos de dar validez a aquellos acontecimientos. No nos van a hacer creer que llegó el fin de la historia, no vamos a resignarnos a aceptar la paz social establecida precisamente por aquellos que niegan la vigencia histórica de la revolución rusa y del socialismo como la única senda posible, que permitirá un desarrollo justo de la historia. Como ya decía Lenin, conocemos la cara más salvaje del capitalismo-imperialismo, cuando este se ve amenazado o entran en pugna sus intereses, cuando saquea sin límites y hace guerras de rapiña por el afán de aumentar sus ganancias, asesinando y destruyendo cualquier oposición que pretenda cambiar este orden de cosas, esas son cosas que nunca olvidamos y la historia y el presente nos lo recuerdan. 

    Hemos de recordar con orgullo aquella revolución y estado en que valerosamente los obreros decidieron coger sus propias riendas y establecieron la propiedad social de los medios de producción, y en consecuencia; construir un país donde desapareció la explotación y extracción de la plusvalía a los trabajadores; donde la mujer dejo atrás su pasado de explotación patriarcal, donde la juventud pudo desarrollarse plenamente, donde las personas accedieron a una educación íntegra y plena; donde el pueblo gozaba plenamente de sanidad, vivienda, trabajo; donde se estableció la jornada laboral de 8 horas, y menor para trabajos de especial dureza física.; donde la tecnología y la ciencia fue desarrollada en interés y aras del pueblo, donde la cultura, la música, la poesía, la literatura, fueron de acceso para todos y puestas al servicio del pueblo y sus intereses, donde desapareció la servidumbre y pobreza en el campo, eliminaron los terratenientes y “Kulaks” y crearon las granjas colectivas y estatales de los trabajadores; donde las naciones y pueblos se unieron fraternalmente en espíritu de solidaridad mutua y disfrutaron plenamente de sus derechos, historia, cultura, tradiciones y costumbres nacionales propios. etc, etc, etc.

Cosas las cuales en pleno siglo XXI aún encontramos a faltar los trabajadores del mundo “civilizado y desarrollado”. 

    Hay que volver a alzar de nuevo la Bandera Roja del Partido Comunista, único instrumento efectivo por parte del proletariado para tomar el poder, destruir el capitalismo y avanzar en la construcción del socialismo y el comunismo como nos enseño hace 90 años el pueblo y el Partido Comunista (b) ruso. 
 
[@more@]

Comentaris tancats a A noventa años de Octubre de 1917

Apuntes sobre Bielorrusia y su desarrollo

Extracto publicado en Unidad y Lucha – Órgano Central de Expresión del Partido Comunista de los Pueblos de España.


Apuntes sobre Bielorrusia y su desarrollo

Bielorrusia, considerada como la última dictadura de Europa por los agentes imperialistas, es un pequeño país en el este europeo, antigua república soviética, hoy en día un país digno de ser conocido.

A partir de la disolución de la URSS la república de Bielorrusia junto con todas las demás repúblicas soviéticas entran en la fase de liquidación de todas las conquistas sociales y políticas generadas por la existencia de la Unión Soviética, el campo socialista europeo y de democracia popular y sus fraternales relaciones de solidaridad y cooperación, comienza la destrucción sistemática a base de capital y venda sin control de todos los recursos y estructuras hasta el momento en manos del pueblo, por parte del imperialismo europeo y americano, en una escalada destructiva y suicida para la población, sus conquistas, beneficios y aspiraciones más altas.

En 1994, tras ganar las elecciones presidenciales, Alexander Lucashenko comienza un proceso de reestructuración de la economía y el poder político para frenar el avance y destrucción por parte de los capitalistas del pueblo Bielorruso .
Hoy en día Bielorrusia constituye el país más avanzado y prospero de la Comunidad de Estados Independientes, el único que no solamente ha perdido crecimiento económico, sino que ya en 2004 había superado en el 17% el PIB de 1990 al final de la época soviética, superando así a Rusia, el cual, por ejemplo aún no lo ha alcanzado, o como otras repúblicas que han rebajado su crecimiento económico espectacularmente, como es el caso de Ucranïa donde el crecimiento ha descendido a la mitad.

Realmente nos cuesta, incluso a los más interesados, conocer la realidad de este pequeño país, ya que tanto para bien o para mal, se ha creado una completa cortina desinfomativa sobre lo que allí ocurre, de todas maneras la poca información de la que disponemos nos lleva a afirmar de que el proceso llevado a cabo por el Presidente Lucashenko es en beneficio del pueblo y de sus aspiraciones.

Bielorrusia tiene una tasa anual de crecimiento del PIB del 11%. El desempleo no supera el 2%(Cuando en la UE se situaba en el 2006 alrededor del 8%). El gobierno Bielorruso esta desarrollando una política económica de inversión estatal activa en los sectores estratégicos y socialmente significativos de la economía y la sociedad, ha conseguido la conservación pública de los servicios básicos sociales, tales como la educación (Con una alfabetización del 100%), la sanidad y las jubilaciones.
También ha continuado desarrollando y potenciando la estructura agrícola de propiedad estatal, comunidades urbanas agrícolas creadas durante el poder soviético. Continúa con la producción, desarrollo y distribución estatal de los productos y bienes materiales de los que dispone ( A diferencia de otros países del este como Hungría y la República Checa los cuales las privatizaciones han sumergido el 80% de la economía, Eslovaquia en un 75% o Polonia, Rumania y Bulgaria en más de un 60%) .El país dispone de los más altos índices de producción de productos agrícolas por habitante (carne, leche, huevos, cereales y leguminosas, frutas y bayas, hortalizas) y cada día más, crecen las exportaciones, la mayor parte (El 80%) destinadas a la Federación Rusa. Tiene también una potente industria la cual representa más del 40% de la economía y produce una variedad de automóviles, tractores, camiones y maquinaria pesada, televisores, motocicletas, radios, productos químicos, abonos, textiles, etc, etc.

También el país ha emprendido una batalla por la recuperación de la memoria histórica la cual esta recibiendo duros reveses en la mayoría de estados de la CEI y por parte de la Unión Europea como parte integrante de un campaña para criminalizar el comunismo y equipararlo con el nazismo. Se han recuperado algunas de las conmemoraciones soviéticas como el día de la victoria en la Gran Guerra Patria contra el Nazi-Fascismo o el día de la independencia. Se vuelve a homenajear a  los comunistas, patriotas soviéticos y bielorrusos en la lucha por la construcción del ideal socialista, a diferencia de los países bálticos que están inmersos en la destrucción sistemática del recuerdo al pasado y ayuda soviética.

Es importante recalcar el trabajo y resistencia antiimperialista desarrollado por este país, negando su ayuda y participación en la OTAN y el imperialismo europeo el cual ya ha intentado fraguar con su batuta una de sus últimamente famosas revoluciones de colorines. Intentando desestabilizar el país en diferentes ocasiones, también como en otras ocasiones con la cortina de la ayuda humanitaria de oscuras ONG’s.
También este gobierno ha impulsado el desarrollo y cooperación mutua con otros países del campo antiimperialista como Cuba o Venezuela, y  esta potenciando su participación en el Movimiento de Países No Alineados como primer paso hacía la consolidación de un mundo no monopolar. Bielorrusia esta jugando un papel importante por la recuperación del espíritu de solidaridad y ayuda mutua entre los pueblos soviéticos, potenciando sus relaciones políticas y económicas con ellos, aunque esta tarea incluya, sus más que lógicas dificultades por la situación propia, sus gobierno títeres en el poder y el constante esfuerzo de los países imperialistas en evitar ninguna consolidación y cooperación  regional de poder que no se ajustan a sus intereses de hegemonía política y económica.

    Es importante la difusión del proyecto de esta república, de su desarrollo y aspiraciones, de sus avances, entre todos hemos de avanzar en el desarrollo de la solidaridad internacionalista con un pueblo, que decididamente esta apostando por un orden de desarrollo justo y social, por una apuesta firme contra el imperialismo y sus agentes militares, con un proyecto amplio de solidaridad con los demás pueblos que quieren deshacerse del yugo capitalista. Ayudemos a los pueblos hermanos que un día, también nos brindaron su ayuda, se solidarizaron y combatieron con nosotros hombro con hombro contra el fascismo y sus lacayos.

Para acabar solamente afirmar y recordar que el gobierno cuenta con el apoyo de las organizaciones sindicales, sociales, las organizaciones juveniles y de los comunistas bielorrusos, que el pueblo avanza unido en este proyecto. Lucashenko ganó las últimas elecciones presidenciales con un apoyo popular de más del 80% y además el pueblo a podido comprobar los beneficios y mejoras que esta comportando la política económica y social de este proyecto.


 

Bielorrúsia i el seu desenvolupament

Bielorússia, considerada com l’última dictadura d’Europa pels agents imperialistes, és un petit país de l’est europeu, antiga república soviètica, avui dia un país digne de ser conegut.

A partir de la dissolució de l’Unió Soviètica, la república de Bielorússia juntament amb totes les altres repúbliques soviètiques entren en una fase de liquidació de totes les conquestes socials i polítiques generades per l’existència de l’Unió Soviètica, el camp socialista europeu i de democràcia popular i les seves fratnals relacions de solidaritat i cooperació, comença la destrucció sistemàtica a força de capital i venta sense control de tots els recursos i estructures fins al moment en mans del poble, per part de l’imperialisme europeu i americà, en una escalada destructiva i suïcida per a la població, les seves conquestes, beneficis i aspiracions més altes.

Al 1994, després de guanyar les eleccions presidencials, Alexander Lucashenko comença un procés de reestructuració de l’economia i el poder polític per a frenar l’avanç i destrucció per part dels capitalistes del poble Bielorús .
Avui dia Bielorússia constituïx el país més avançat i prosper de la Comunitat d’Estats Independents, l’únic que no solament ha perdut creixement econòmic, sinó que ja al 2004 havia superat en el 17% el PIB de 1990 al final de l’època soviètica, superant així a Rússia, el qual, per exemple encara no hi ha arribat, o com altres repúbliques que han rebaixat el seu creixement econòmic espectacularment, com és el cas de Ucrania on el creixement ha descendit a la meitat.

Realment ens costa, fins i tot als més interessats, conèixer la realitat d’aquest petit país, ja que tant per a bé o per a malament, s’ha creat una completa cortina desinfomativa sobre el que allí ocorre, de tota manera la poca informació de la qual disposem ens duu a afirmar que el procés portat a terme pel president Lucashenko és en benefici del poble i de les seves aspiracions.

Bielorússia té una taxa anual de creixement del PIB del 11%. L’atur no supera el 2%(Quan a la UE se situava en el 2006 al voltant del 8%). El govern Bielorrús està desenvolupant una política econòmica d’inversió estatal activa en els sectors estratègics i socialment significatius de l’economia i la societat, ha aconseguit la preservació pública dels serveis bàsics socials, tals com l’educació (Amb una alfabetització del 100%), la sanitat i les jubilacions.

També ha continuat desenvolupant i potenciant l’estructura agrícola de propietat estatal, comunitats urbanes agrícoles creades durant el poder soviètic. Continua amb la producció, desenvolupament i distribució estatal dels productes i béns materials dels quals disposa ( A diferència d’altres països de l’est com Hongria i la República Txeca els quals les privatitzacions han submergit el 80% de l’economia, Eslovàquia en un 75% o Polònia, Romania i Bulgària en més d’un 60%) .El país disposa dels més alts índexs de producció de productes agrícoles per habitant (carn, llet, ous, cereals i llegums, fruites i bayas, hortalisses) i cada dia més, creixen les exportacions, la major part (El 80%) destinades a la Federació Russa. Disposa també d’una potent indústria la qual representa més del 40% de l’economia i produïx una varietat d’automòbils, tractors, camions i maquinària pesada, televisors, motocicletes, ràdios, productes químics, abonaments, tèxtils, etc, etc.

També el país ha emprès una batalla per la recuperació de la memòria històrica la qual aquesta rebent durs revessos en la majoria d’estats de la CEI i per part de la Unió Europea com part integrant d’un campanya per a criminalitzar el comunisme i equiparar-lo amb el nazisme. S’han recuperat algunes de les commemoracions soviètiques com el dia de la victòria en la Gran Guerra Pàtria contra el Nazi-Feixisme o el dia de la independència. Es torna a homenatjar als comunistes, patriotes soviètics i bielorrusos en la lluita per la construcció de l’ideal socialista, a diferència dels països bàltics que estan immersos en la destrucció sistemàtica del record al passat i ajuda soviètica.

És important recalcar el treball i resistència antiimperialista desenvolupat per aquest país, negant la seva ajuda i participació en l’OTAN i l’imperialisme europeu el qual ja ha intentat fargar amb la seva batuta una de les seves últimament famoses revolucions de colorins. Intentant desestabilitzar el país en diferents ocasions, també com en altres ocasions amb la cortina de l’ajuda humanitària de fosques ONG’s.
També aquest govern ha impulsat el desenvolupament i cooperació mútua amb altres països del camp antiimperialista com Cuba o Veneçuela, i està potenciant la seva participació en el Moviment de Països No Alineats com primer pas feia la consolidació d’un món no monopolar. Bielorússia està jugant un paper important per la recuperació de l’esperit de solidaritat i ajuda mútua entre els pobles soviètics, potenciant les seves relacions polítiques i econòmiques amb ells, encara que aquesta tasca inclogui, les seves més que lògiques dificultats per la situació pròpia, els seus govern titelles en el poder i el constant esforç dels països imperialistes a evitar cap consolidació i cooperació regional de poder que no s’ajusten als seus interessos d’hegemonia política i econòmica.

És important la difusió del projecte d’aquesta república, del seu desenvolupament i aspiracions, dels seus avanços, entre tots hem d’avançar en el desenvolupament de la solidaritat internacionalista amb un poble, que decididament està apostant per un ordre de desenvolupament just i social, amb una aposta ferma contra l’imperialisme i els seus agents militars, amb un projecte ampli de solidaritat amb els altres pobles que volen desfer-se del jou capitalista. Ajudem als pobles germans que un dia, també ens van brindar la seva ajuda, es van solidaritzar i van combatre amb nosaltres colze amb colze contra el feixisme i els seus botxins.

Per a acabar solament afirmar i recordar que el govern compta amb el suport de les organitzacions sindicals, socials, les organitzacions juvenils i dels comunistes bielorrusos, que el poble avança unit en aquest projecte. Lucashenko va guanyar les últimes eleccions presidencials amb un suport popular de més del 80% i a més el poble a pogut comprovar els beneficis i millores que aquesta comportant la política econòmica i social d’aquest projecte.

[@more@]

Comentaris tancats a Apuntes sobre Bielorrusia y su desarrollo

Algunos apuntes históricos y actuales sobre el Frente Sandinista de Liberación Nacional

Algunos apuntes históricos y actuales sobre el Frente Sandinista de Liberación Nacional

Breve historia del FSLN:

El 19 de Julio de 1979 el FSLN celebra el triunfo de su Revolución, después de largos años de lucha.
En 1962 Carlos Fonseca, Tómas Borge y Silvio Mayorga entre otros, fundaron el FSLN, su objetivo era ejercer la lucha armada y política contra el régimen de la familia Somoza.
En la década de los 70 la lucha se recrudece por todo el país, se extiende por la ciudad y el campo,  el FLSN consigue un aumento de sus fuerzas y un gran apoyo popular entre los campesinos, los obreros y los estudiantes. Las acciones del Frente cada vez son más habituales y de más envergadura.
En 1976 el FSLN sufre las primeras diferencias internas, acabando con la escisión  de la organización en tres tendencias. Posteriormente habría un acercamiento de posiciones entre ellas.
En Noviembre de este mismo año muere en combate Carlos Fonseca máximo líder del FSLN y fundador de este.
En 1978 los sandinistas ocupan el Palacio Nacional de Managua y consiguen la liberación de presos políticos, entre otras exigencias, seguidamente estalló una insurrección popular que fue aplastada por el gobierno somocista. A raíz del repliegue  de los combatientes se crean diversos frentes de lucha por todo el país.
En marzo de 1979 los dirigentes de las tres tendencias del FSLN firman el acuerdo de unidad del Frente Sandinista y deciden impulsar la batalla final contra el régimen.
Finalmente en Junio de 1979 los sandinistas lanzan una ofensiva final, llamando a una huelga general para involucrar a toda la población en la lucha contra el régimen, siendo fuertemente reprimida por la Guardia Nacional que cometió un gran genocidio entre la población civil, con bombardeos masivos sobre todas la ciudades y el campo y asesinatos sin consideración a cualquier sospechoso de colaborar con los sandinistas. Somoza acaba renunciando por la presión de los EEUU.
Es sucedido por el Presidente del Congreso Nacional, el Dr. Francisco Urcuyo, el cual fracasa en un ultimo intento de desarmar a los rebeldes. En 24 horas huye del país.

El FSLN en el poder:

“Una vez tomado el poder el Frente Sandinista inicia una serie de transformaciones profundas en el país, empezando por expropiar los bienes de la familia Somoza y de sus allegados; por impulsar una reforma agraria integral; nacionalizando las minas, la pesca y los recursos naturales; impulsando la Cruzada Nacional de Alfabetización que redujo el analfabetismo del 53 al 12%; impulsando campañas de salud y limpieza; educación para todos, acceso a la universidad de todos los sectores y creación de condiciones para el desarrollo de la niñez, de la juventud, de las mujeres, de los campesinos y de los trabajadores.”[1]

Los logros del gobierno del FSLN son incuestionables, especialmente en la tarea de alfabetización de toda la población, consiguiendo un reconocimiento mundial al respecto. Se construyeron multitud de centros de educación de todos los niveles, los cuales no se pueden enumerar aquí por la extensión de los datos. Se creo un sistema de seguridad social revolucionario, donde se dio cobertura social a los trabajadores y campesinos. Se pusieron en marcha multitud de programas médicos y sociales para tratar a las capas más desfavorecidas de la población y los niños. También se llevo a termino la construcción de centros de atención médica, psicológica, comedores, orfanatos, i muchos otros centros para la atención de la población.
En general se podría hablar de un avance significativo en todos los aspectos de la producción, servicios, infraestructuras, etc.
El gobierno intentó crear un tipo de sistema que compaginara la iniciativa privada con las empresas públicas propias de una economía socialista. La mayor parte de las tierras y los negocios permanecieron en manos del sector privado, excepto los que pertenecían a la familia Somoza. Sin embargo, las medidas adoptadas por los sandinistas imponían restricciones sobre la utilización de los bienes, lo que provocó la oposición de muchos empresarios.

Contrarrevolución:

Justo después de la toma del poder por partes de los sandinistas, estos ya tuvieron que hacer frente a una oposición armada, primeramente esta oposición provenía de antiguos miembros de la extinta Guardia  Nacional, y todo y que sus altos mandos continuaron siendo en su amplia mayoría antiguos guardias nacional, se unieron todos los sectores del imperialismo, la reacción y por desgracia un gran número de campesinos descontentos.
Con la subida de Reagan al poder la ayuda militar y económica por parte de EEUU a los “contras” se hizo cada vez mayor, se proporciono instrucción militar, se destinaron cantidad de fondos de financiación para los “contras”, se envió equipamiento militar, etc. Incluso se descubrió una trama de venda de armas a Irán por parte de EEUU, para la financiación de la guerra en Nicaragua. A esta estrategia EEUU la denomino “Guerra de baja intensidad”. También se impuso un embargo económico sobre el país, y se vetaron las ayudas de organismos internacionales.

Por otra parte el gobierno sandinista se vio obligado a aumentar cada vez más el presupuesto militar, se aumento la ayuda militar por parte de la Unión Soviética y Cuba en armamento y instrucción militar.
Progresivamente el gobierno soviético disminuyo la ayuda al gobierno sandinista a causa de la nueva política y sus consecuencias catastróficas y destructivas para la Unión Soviética, el campo socialista y el conjunto de los pueblos progresistas iniciadas por M.Gorbachov .
Los ataques de la “contra” consiguieron el efecto deseado: La destrucción sistemática  de Nicaragua para desgastar al gobierno. El país se encontraba inmerso en una espiral de violencia por todas la regiones, la agricultura, infraestructuras, y toda la producción en general no podía avanzar a causa de los ataques, se experimento una inflación espectacular a causa de la devaluación de la moneda ejercida por el gobierno.
En 1988 el FSLN y la “contra” establecieron negociaciones a partir de la petición y  mediación de países de la comunidad latinoamericana.
A principios de 1899 el FSLN acepta la convocatoria de elecciones multipartidistas bajo supervisión internacional, los catorce partidos de la oposición concurren bajó una candidatura única, la Unión Nacional Opositora (UNO).
Esta consigue una inesperada victoria con el 55% de los votos.
El FSLN después de alguna negociaciones acepta la derrota y deja el poder, en un acto democrático reconocido a nivel internacional.

El FSLN en la actualidad:

El FSLN de la actualidad parece estar muy lejos de aquel FSLN que cogió lar armas para acabar un régimen de tiranía y represión, y por la construcción de un modelo progresista de desarrollo, de un proyecto revolucionario.

Primeramente me gustaría recoger unos datos respeto quienes son actualmente los lideres y dirigentes del nuevo sandinismo:

Jaime Morales Carazo: Candidato en las listas sandinistas para las pasadas elecciones como vicepresidente de la república.
"Creo en la economía de mercado con responsabilidad y solidaridad social, en la propiedad privada, en los tratados de integración y en la libertad de prensa sin restricciones"[2] Estas fueron las palabras que pronuncio Morales Carazo, en su presentación como candidato a vicepresidente de la república, ante el tercer congreso sandinista.
Este personaje fue uno de los redactores de los estatutos del PCL; partido liberal, en el gobierno anteriormente, con el apoyo explicito de la Casa Blanca. Fue ministro y consejero personal del presidente Alemán, un vampiro de la corrupción. Empresario en la época de Somoza, estuvo al lado del régimen hasta el último momento a diferencia de otros empresarios que se cambiaron de bando o retiraron el apoyo al régimen. Fue miembro de la contrarrevolución, uno de sus más altos lideres, al servicio directo de los EEUU y la CIA, también participo en las conversaciones en Managua como representante de la “contra” y el FSLN.

“Jamás olvidaré el eco de las palabras sabias y sentidas de Bartolo, un humilde campesino combatiente de la Contra***” “Mire Don Tolentino, nunca olvide, que los que hacemos la guerra– ¡somos los que más queremos la paz!!!”[3]

Fantástico razonamiento del señor Morales Carazo, resulta que el método(por desgracia un método bastante extendido por las fuerzas del imperialismo) para conseguir la paz, consiste en ejercer la destrucción de un país por todos los frentes posibles, especialmente el militar, por el simple echo de ejercer una política en beneficio del pueblo, por la alfabetización, por una sanidad pública, por una reforma agraria…

José Daniel Ortega Saavedra: Guerrillero del histórico FSLN, con el triunfo de los sandinistas en 1979 pasó a ser el coordinador de la Junta de Reconstrucción Nacional, organismo encargado de dirigir el país después de la dimisión de otros candidatos.
En las elecciones de 1984 gana por el 63% de los votos, el 10 de enero de 1985 comienza su mandato como presidente de la república.
Después de la perdida de poder por parte de los sandinistas Ortega empieza su tasca de reconversión y liquidación del FSLN.

“Fui a Washington a llevar ese mensaje: que queríamos que cooperaran con Nicaragua, donde se estaban estableciendo las bases de una economía de mercado.”[4]

De la dirección nacional del antiguo FSLN ya solo quedan 3 de sus antiguos comandantes: el rico hombre de negocios Bayardo Arce, Tomás Borge, y el propio Daniel.
Ortega y su mujer tienen innumerables acusaciones de caudillismo a sus espaldas, en relación con el liderazgo incuestionable ejercido por ellos a golpe de la  batuta de las depuraciones.
Sergio Ramírez antiguo vicepresidente durante el mandato de ortega en el periodo sandinista, y escritor de gran renombre en América Latina, creó el Movimiento de Renovación Sandinista a raíz de su expulsión junto con otros dos comandantes de la dirección nacional sandinista, incluido el hermano de ortega.
También son numerosas las acusaciones de corrupción que recaen contra el duo de la Familia Ortega, acusados de vivir lujosamente (De echo viven en una lujosa casa céntrica de Managua, expropiada durante el periodo sandinista al ahora candidato a vicepresidente), entre ellas el aprovechamiento de las riquezas generadas por la reforma agraria y la “piñata” que el FSLN realizó tras la caída de la revolución, traspasando la propiedad de importantes empresas y negocios a buena parte de sus dirigentes.
Desde la sombra y sin desgaste, Ortega ha dirigido los hilos de la política desde que en 2000 alcanzara un pacto con el Partido Liberal Constitucionalista (PLC, derecha) del ex presidente Arnoldo Alemán, condenado por corrupción a 20 años de cárcel domiciliaria.
Con la ayuda de la bancada sandinista se aprobó el Tratado de Libre Comercio, instigado por los EEUU, Ortega ha prometido que durante su mandato llevara a cabo este tratado. También con su apoyo se aprobó la persecución del aborto terapéutico en Nicaragua, talvez su buena relación con la iglesia católica nubla su concepción sobre el progreso que tanto ha charlataneado en la campaña electoral.

La campaña electoral:

La campaña electoral por parte del FSLN se ha llevado a término a través  de una heterogenia coalición de partidos políticos bajo el nombre Nicaragua Triunfa.
Entre ellos sen encuentran los siguientes partidos:

Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)

Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (YATAMA)

Unión Demócrata Cristiana (UDC)

Movimiento de Unidad Cristiana (MUC)

Movimiento Liberales en la Convergencia

Alianza Popular Conservadora (APC)

Movimiento Conservadores Tradicionalistas

Movimiento Arriba la República

Movimiento Democrático Resistencia Nicaragüense

Movimientos Voto de Confianza, Evangélico e Indígena de la Costa del Caribe

El lema de campaña fue el siguiente:

Reconciliación: Reconciliación entre quien? Bajo este pretexto pretenden con un mensaje populista creer en que la superación de los desastres del pasado y la división generada en el país se soluciona con una ficticia unidad entre todos los Nicaragüenses ¡Mentira! Este lema, al parecer bendito por el mismo dios “Juntos hermanos, en esta noche, ante Dios, el Único Soberano del universo, pidamos… ¡Reconciliación! ¡Reconciliación! ¡Reconciliación!”[5] solo encierra una manipulación delante el pueblo.
Reconciliación entre quien? Entre los que sabotearon el país y ejercieron sus destrucción, y el pueblo trabajador y campesino que trabajaba para la creación de un orden justo y solidario? Entre el campesino explotado, sus terratenientes y los expoliadores de tierra? Entre el trabajador y los patronos que viven a expensas de su sudor? En definitiva este lema solo me inspira la certeza de que esta reconciliación se transformara en la reconciliación impuesta de los explotadores y explotados.

Paz: Hablamos de paz con quien? Talvez la paz impuesta desde los EEUU? a los cuales ya se han mostrado firmes los lideres del nuevo sandinismo. La paz del libre mercado? Talvez la paz que proclamaban los contras? La paz en los conflictos sociales? La paz de la explotación del hombre por el hombre? la paz de la inquisición eclesiástica? La paz del TLC? Es fantástico el termino paz de una forma tan ambigua i clerical, porque no nos engañemos el FSLN ya hace tiempo que aceptó la paz capitalista i que dejo su lucha por un verdadero progreso y justicia social.

Progreso: Este es un termino muy bonito y usado por todos los vistos y por haber, pocos individuos pretenden contentar a ningún tipo de elemento sea del tipo que sea a través de un mensaje con un pretendido retroceso histórico, aunque a la práctica así se traduzca.
El comunismo científico nos demuestra que el progreso real nunca podrá ser realizado mientras exista la contradicción capital-trabajo y la explotación del hombre por el hombre.
Nunca será posible el progreso mientras exista la anarquía en la producción, mientras esta este al servicio del capital, mientras no se ejerza una producción planificada en pro de los intereses fundamentales de los trabajadores tanto de la ciudad como del campo.
Evidentemente si Ortega se refiere el progreso de los beneficios del capital de los empresarios, tiene la tarea muy fácil: Continuar dando apoyo al libre mercado, al expolio y continuar permitiendo TLCs yankis.

“Y, las demandas que tienen sectores sociales, porque es normal que, en un país con estas condiciones, existan muchas demandas de lotes para viviendas, demandas de tierras de los campesinos para trabajar… el gobierno las va a atender dentro del marco de la ley, de la Constitución, sin violentar los derechos de propiedad de nadie.”[6]

En general, esta campaña electoral ha estado llena de reiteradas proclamas en defensa de la propiedad privada, de la divinidad de la tasca del nuevo sandinismo en pro de Nicaragua, de la paz y la concordia, de la defensa y el respeto a todas las leyes capitalistas, de la reclama de inversiones extranjeras a diestro y siniestro. En definitiva, Reconciliación, Paz y Progreso para los de siempre, Traición, hambre y miseria para los que años atrás bajo la bandera de la revolución derramaron su sangre.

[1] Resumen de la historia del Frente Sandinista de Liberación Nacional- Secretaría General del FSLN
[2] Daniel Ortega – Extracto del discurso en el 3r congreso sandinista
[3] Jaime Morales – 28 Mayo 2006 –Extracto del discurso pronunciado al aceptar la nominación como candidato a la vicepresidencia por el FSLN y la alianza UNT.
[4] Daniel Ortega – 06 Noviembre 2006 – Delante de representantes de empresas extranjeras.
[5] Daniel Ortega – 1 Noviembre 2006 – Declaraciones ante la Cámara de Comercio
[6] Daniel Ortega – 06 Noviembre 2006 – Delante de representantes de empresas extranjeras.

 

[@more@]

 

 

Comentaris tancats a Algunos apuntes históricos y actuales sobre el Frente Sandinista de Liberación Nacional

L’independentisme i Montenegro

Cercant per internet he trobat un curiós
article que representa prefectament la postura amplament majoritària
que hi ha dins de l’independentisme català al respecte de les diferents
nacionalitats.

Agafarem el tema de la recent independència de
Montenegro, per reflexar la posició que pren l’independentisme català
respecte com tractar el tema de les nacionalitats sense estat.
Ha de
donar suport a qualsevol moviment independentista o d’alliberament
nacional, l’independentisme català, que es un moviment que es reclama
de l’esquerra i de la justícia social, com podria ser el cas de
Montenegro, Kosovo o Chechenia?
Potser aquest independentisme, està
fent un flac favor a les més cruels pretensions imperialistes de
saqueig i rapinya, i d’ajuda propagandística a la destrucció per part
dels imperialistes d’un context que consideren advers per portar a
terme les seves operacions.

Em referire concretament a la postura de l’independentisme català respecte l’independència recent de Montenegro:

Es possible la comparació de la situació de Catalunya-Montenegro?
Catalunya,
forma part de l’estat espanyol mebre amb plens honors de l’Unió
Europea, està ben dotada per un ampli sector de monopolis amb inversió
i participació en molt diverses multinacional extrangeres i fluïdes
relacions, sense cap gran crisis estructural amb la burgesia espanyola.
El
govern de la Generalitat i tota la classe política en general no
reclama cap tipus de reforma estructural important sobre l’estat, per
molt que es pugui interpretar a tràves de l’estatut, i evidentment l’Unió Europea i el capital financer europeu tampoc tenen absoluta
necessitat de canviar l’estructuració actual per a poder aplicar la
seva política regional.
Montenegro, es troba al sud-est de Serbia,
era l’única sortida al mar de la difunta República de Serbia i
Montenegro, un factor molt important ecònomic per qualsevol pla
econòmic de l’imperialisme a la regió, i la que recaptava una major
cantitat de divises a tràves de l’extens turisme.
Montenegro era
l’única República Federal de l’antiga Federació Yugoslava Socialista
que quedava per desmembrar, aixi que s’ha d’entendre aquesta separació
com la culminació del próces de destrucció de l’unitat del país.

El cas de Montenegro com a próces democràtic d’autodeterminació?
El
próces de Montenegro en cap moment s’hauria de posar com a referent
d’un próces democràtic, com a un próces independent i com la consecució
d’un próces d’alliberament contra una força opresora ja que aixó es
totalment irreal i radicalment fals.
Primer de tot recordar, que
Montenegro s’uneix a tot el próces revolucionari yugoslau com a primer
valuart de tota l’activitat partisana encapcelada per Tito, i que
l’unió d’aquesta amb la resta de federacions yugoslaves esdevé com a
resultat precisament de l’expulsió d’un exèrcit ocupant.
Recordar
que desde 2003 la moneda oficial de Montenegro es l’Euro evidenciant
l’apropament dels dirigents nacional cap a l’imperialisme europeu, i
l’interès d’aquest en incorporar-lo a les seves files, acabant aixi per
destruir el poc que quedava de la República de Yugoslavia.
Una
mostra evident de l’interès europeu cap a Montenegro es
l’extraordinaria inversió que s’ha destinat cap aquest país, amb la
finalitat d’augmentar relativament el nivell de vida, a base
d’infrastuctures, rehabilitació de tota la xarxa de carreteres,
inversió turística,etc. I aconseguir aixi una resposta més clara cap a
la fugida de Serbia, al contrari del país veí que en comptes d’inversion, nòmes rep embargaments, i exigències continuades a nivell
econòmic.
Com a resultat de tot això cal evidenciar l’intromissió
extrangera en la campanya electoral sobre el referèndum, i la massiva
aportació econòmica i mediàtica de l’imperialisme europeu a tots els
nivells a favor del Da! (Sí!)

Moviments Populars o de masses com a forçes inspiradores del próces?
No,
cal recalcar que aquest próces ha sigut totalment tutelat pel partit al
gobern, que era un próces ja dissenyat desde feia temps, que estava
reconegut a la contitució de la república de Serbia i Montenegro, que
les organitzacions populars i de masses montenegrines no en tenien res
a veure al contrari, apostaven pel He! (No!) això va demostrar-se el
dia de la victòria on pels carrers la celebració es limitava a
discoteques improvitzades, cotxes amb banderes montenegrines, i cap
tipus de exaltacions populars i massives pel que vaig poder veure.

Ha de recolzar un suposat moviment d’esquerres a tots els moviments d’alliberament?
Evidentment
que no, l’esquerra hauria sempre d’analitzar qualsevol próces sigui del
caire que sigui, i com a tal, no hauria de ser programa d’aquests la
legitimació de qualsevol tipus de moviment instigat per cap potencia
imperialista en expenses de la destrucció i saqueig d’un territori, ni
la desestabilització de qualsevol estat que no sigui del seu interes
estratègic o econòmic.
Cal prestar atenció a quines són les forçes
motrius dels moviments d’alliberament nacional, quins són els seus
objectius pràctics, quina es la seva herència política, i quins són els
grups d’influència que es mouen d’arrere d’aquests. Sino continuarà
caient en errors abismals que nòmes serveixen als interessos del
capistalisme salvatge, i donant suport a moviments d’autèntics mafiosos
i mercenaris com pot ser el cas de Kosovo.

[@more@]

Comentaris tancats a L’independentisme i Montenegro